چـــــــالش ویــژه آویـتو شـروع شـد.
آویـتـو را روی مـوبـایل / تبلـت / کامپیوتـر خود
بـــاز کــنــیــد و عــــکــس بــگــیـــریــد!
توی صفحه اینستاگرامتـون به اشـتراک بگذارید...
روی عکس پیج آویتو Avitoir@ رو تگ کنین
زیر عکس هم از هشتگ #آویتوپرواز استفاده کنین
هدیه آویتو به تمام شرکت کنندگان...
در هنگام خرید بلیط هواپیما 20،000 تومان
تخفیف آویتویی بگیرید!
آویتو وبسایت بلیط هواپیما