استرداد وجه
جهت ثبت درخواست کنسلی شماره سفارش را وارد کنید
فرم ثبت درخواست کنسلی تنها جهت ارسال درخواست بوده و به هیچ عنوان به منزله کنسلی قطعی بلیط نمیباشد. جریمه کنسلی بسته به نوع بلیط، کلاس پروازی و زمان باقی مانده تا پرواز بین ۰ تا ۱۰۰ درصد متفاوت است. پس از ثبت فرم در اولین ساعت کاری از سمت پشتیبانی با شما تماس خواهند گرفت جهت اعلام میزان جریمه و تایید کنسلی.