وضعیت پروازها
اطلاعات پرواز
مبدا
تاریخ
ساعت
زمان واقعی
شماره پرواز
وضعیت
هواپیمایی
توضیحات
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1036
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA269
طبق برنامه
ایران ایر
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA310
طبق برنامه
ایران ایر
بوشهر
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4062
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4010
طبق برنامه
زاگرس
قشم
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5296
طبق برنامه
آتا
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5264
طبق برنامه
آتا
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1099
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRC603
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:50
QSM1237
طبق برنامه
قشم ایر
گرگان
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRC635
طبق برنامه
آسمان
زاهدان
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM4540
طبق برنامه
ماهان
سیرجان
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM1062
طبق برنامه
ماهان
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IRC627
طبق برنامه
آسمان
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:45
MRJ2821
طبق برنامه
معراج
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IZG4099
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:45
KIS7080
طبق برنامه
کیش ایر
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:40
IRM1086
طبق برنامه
ماهان
چابهار
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:40
IRG2599
طبق برنامه
نفت
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:35
QSM1283
طبق برنامه
قشم ایر
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:30
IRB8057
طبق برنامه
ایران ایرتور
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:25
IRA315
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:25
QSM1203
طبق برنامه
قشم ایر
دزفول
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:15
IRG2611
طبق برنامه
نفت
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
23:00
KIS7028
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:55
CPN019
طبق برنامه
کاسپین
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:55
TBZ5247
طبق برنامه
آتا
دزفول
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:50
CPN035
طبق برنامه
کاسپین
بوشهر
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:50
IRA318
طبق برنامه
ایران ایر
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:45
CPN049
طبق برنامه
کاسپین
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IRA459
طبق برنامه
ایران ایر
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IZG4022
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IRC833
طبق برنامه
آسمان
کرمان
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRM1052
طبق برنامه
ماهان
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRC863
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRB8075
طبق برنامه
ایران ایرتور
آبادان
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:20
QSM1217
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:15
IZG4056
طبق برنامه
زاگرس
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:15
IRB8013
طبق برنامه
ایران ایرتور
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:00
KIS7088
طبق برنامه
کیش ایر
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
22:00
KIS7084
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:55
IZG4070
طبق برنامه
زاگرس
عسلویه
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IRC823
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IRC3787
طبق برنامه
آسمان
ارومیه
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:50
TBZ5278
طبق برنامه
آتا
آبادان
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IZG4028
طبق برنامه
زاگرس
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:45
CPN047
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:45
IRA263
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:40
CPN041
طبق برنامه
کاسپین
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:35
IRG2615
طبق برنامه
نفت
کرمان
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:25
IRM1078
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:15
IZG4026
طبق برنامه
زاگرس
ماهشهر
۶ بهمن ۱۳۹۵
21:00
IZG4064
طبق برنامه
زاگرس
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:50
TBZ5239
طبق برنامه
آتا
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:40
IRB913
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:35
TBN6223
طبق برنامه
تابان
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:30
IZG4012
طبق برنامه
زاگرس
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:30
TBZ5282
طبق برنامه
آتا
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:30
IRB987
طبق برنامه
ایران ایرتور
قشم
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:25
QSM1243
طبق برنامه
قشم ایر
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:20
IRC625
طبق برنامه
آسمان
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:15
MRJ2830
طبق برنامه
معراج
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:00
TBN6276
طبق برنامه
تابان
رشت
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:00
IRG2591
طبق برنامه
نفت
ماهشهر
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:00
IRG2507
طبق برنامه
نفت
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
20:00
TBZ5238
طبق برنامه
آتا
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:45
TBN6325
طبق برنامه
تابان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:40
TBZ5224
طبق برنامه
آتا
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:40
QSM1251
طبق برنامه
قشم ایر
رشت
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:35
IRC845
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:30
IZG4018
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:30
KIS7452
طبق برنامه
کیش ایر
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:30
TBZ5207
طبق برنامه
آتا
چابهار
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:30
CPN017
طبق برنامه
کاسپین
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:25
IRG2609
طبق برنامه
نفت
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:20
TBZ5214
طبق برنامه
آتا
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:15
KIS7424
طبق برنامه
کیش ایر
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:15
IRM4592
طبق برنامه
ماهان
سبزوار
۶ بهمن ۱۳۹۵
19:00
IRC3701
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:45
MRJ2803
طبق برنامه
معراج
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:45
IZG4046
طبق برنامه
زاگرس
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:40
CPN033
طبق برنامه
کاسپین
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IRM1042
طبق برنامه
ماهان
قشم
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IZG4032
طبق برنامه
زاگرس
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:20
QSM1221
طبق برنامه
قشم ایر
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:10
TBN6296
طبق برنامه
تابان
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:05
IRC831
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:00
IRM1030
طبق برنامه
ماهان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:00
TBZ5241
طبق برنامه
آتا
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
18:00
KIS7020
طبق برنامه
کیش ایر
گرگان
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:55
irc633
طبق برنامه
آسمان
ایلام
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:55
IRM4573
طبق برنامه
ماهان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:55
CPN6931
طبق برنامه
کاسپین
عسلویه
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:50
IRM1019
طبق برنامه
ماهان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:45
KIS7450
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:40
IRM1034
طبق برنامه
ماهان
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:40
IRG2613
طبق برنامه
نفت
سنندج
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:40
QSM1292
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد/بیرجند
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:30
IRA213
طبق برنامه
ایران ایر
کرمان
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:20
IRM1054
طبق برنامه
ماهان
عسلویه
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:20
CPN015
طبق برنامه
کاسپین
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:20
IRC3785
طبق برنامه
آسمان
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:15
KIS7052
طبق برنامه
کیش ایر
ارومیه
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:10
IRA276
طبق برنامه
ایران ایر
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:10
TBN6264
طبق برنامه
تابان
زاهدان
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:10
IRC851
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
17:00
KIS7468
طبق برنامه
کیش ایر
عسلویه
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:55
CPN6915
طبق برنامه
کاسپین
ایلام
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:45
IRC3843
طبق برنامه
آسمان
زاهدان
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:35
QSM1249
طبق برنامه
قشم ایر
آبادان
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:30
IRC3751
طبق برنامه
آسمان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:30
IRB947
طبق برنامه
ایران ایرتور
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:30
KIS7024
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:15
KIS7054
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:15
IRG2637
طبق برنامه
نفت
خرم‌آباد
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:15
TBN6218
طبق برنامه
تابان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:00
IZG4074
طبق برنامه
زاگرس
گرگان
۶ بهمن ۱۳۹۵
16:00
IRG2583
طبق برنامه
نفت
رامسر
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:50
IRC827
طبق برنامه
آسمان
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:45
IZG4050
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:45
IRA427
طبق برنامه
ایران ایر
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:40
IRB8097
طبق برنامه
ایران ایرتور
گچساران
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:35
IRM4521
طبق برنامه
ماهان
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:30
MRJ2828
طبق برنامه
معراج
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:30
TBZ5205
طبق برنامه
آتا
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:30
IZG4002
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:30
TBZ5230
طبق برنامه
آتا
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:00
TBZ5222
طبق برنامه
آتا
اردبیل
۶ بهمن ۱۳۹۵
15:00
TBZ5228
طبق برنامه
آتا
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:45
IZG4030
طبق برنامه
زاگرس
ارومیه
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:45
QSM1276
طبق برنامه
قشم ایر
بندرعباس/چابهار
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:40
IRA385
طبق برنامه
ایران ایر
خارک
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:35
IRM4551
طبق برنامه
ماهان
ایلام
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:35
IRC841
طبق برنامه
آسمان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:30
TBZ5253
طبق برنامه
آتا
چابهار
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:30
KIS7517
طبق برنامه
کیش ایر
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:15
MRJ2819
طبق برنامه
معراج
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:10
IRA297
طبق برنامه
ایران ایر
اردبیل
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:05
IRA494
طبق برنامه
ایران ایر
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:00
CPN045
طبق برنامه
کاسپین
رامسر
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:00
IRG2585
طبق برنامه
نفت
بهرگان/اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
14:00
IRG2519
طبق برنامه
نفت
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:55
IRA233
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:55
CPN023
طبق برنامه
کاسپین
گرگان
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:45
IRC631
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:45
IZG4040
طبق برنامه
زاگرس
خوی
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:45
QSM1278
طبق برنامه
قشم ایر
بم
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:30
IRM4576
طبق برنامه
ماهان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:30
IRM1088
طبق برنامه
ماهان
سنندج
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:15
IRC839
طبق برنامه
آسمان
كيش
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:10
QSM1245
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
13:05
CPN027
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:55
TBZ5212
طبق برنامه
آتا
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:55
IZG4092
طبق برنامه
زاگرس
شیراز/لاوان
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:55
IRG2517
طبق برنامه
نفت
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:50
IRG2617
طبق برنامه
نفت
ایلام
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:50
IRC843
طبق برنامه
آسمان
شیراز/بندرلنگه
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:45
IRA235
طبق برنامه
ایران ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:45
IZG4094
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:30
KIS7068
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:30
IRG2621
طبق برنامه
نفت
خرم‌آباد
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:25
IRM1001
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:15
IZG4020
طبق برنامه
زاگرس
یاسوج
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:15
IRC3705
طبق برنامه
آسمان
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
12:05
TBN6246
طبق برنامه
تابان
بندرعباس
۶ بهمن ۱۳۹۵
11:30
IRM1094
طبق برنامه
ماهان
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
11:20
IRC3781
طبق برنامه
آسمان
عسلویه
۶ بهمن ۱۳۹۵
11:15
IRC821
طبق برنامه
آسمان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
11:10
TBZ5203
طبق برنامه
آتا
عسلویه
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:45
IRM1017
طبق برنامه
ماهان
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:40
QSM1213
طبق برنامه
قشم ایر
بجنورد
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:35
IRM4568
طبق برنامه
ماهان
رشت
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:30
IRG2589
طبق برنامه
نفت
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:30
KIS7496
طبق برنامه
کیش ایر
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:20
TBZ5288
طبق برنامه
آتا
بیرجند
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:15
IRB935
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:05
IRA465
طبق برنامه
ایران ایر
بوشهر
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:05
IRA406
طبق برنامه
ایران ایر
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:00
IZG4058
طبق برنامه
زاگرس
آبادان
۶ بهمن ۱۳۹۵
10:00
KIS7404
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:40
IRB963
طبق برنامه
ایران ایرتور
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:35
CPN039
طبق برنامه
کاسپین
قشم
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:30
QSM1241
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:30
IRC601
طبق برنامه
آسمان
دزفول
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:30
IRC865
طبق برنامه
آسمان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:20
QSM1272
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:05
QSM1223
طبق برنامه
قشم ایر
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
09:00
TBZ5245
طبق برنامه
آتا
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:55
IRC3725
طبق برنامه
آسمان
بوشهر
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:50
IZG4024
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:50
IZG4076
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:45
TBN6257
طبق برنامه
تابان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:45
IZG4042
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:45
TBN6221
طبق برنامه
تابان
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:30
IRM4587
طبق برنامه
ماهان
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:30
IRB8011
طبق برنامه
ایران ایرتور
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:30
IZG4016
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:25
CPN021
طبق برنامه
کاسپین
یزد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:20
KIS7484
طبق برنامه
کیش ایر
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:10
IRC621
طبق برنامه
آسمان
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:10
QSM1281
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:00
TBN6253
طبق برنامه
تابان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
08:00
TBZ5243
طبق برنامه
آتا
کرمانشاه
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:55
IRA282
طبق برنامه
ایران ایر
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:45
TBN6230
طبق برنامه
تابان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:45
IZG4090
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:30
IRB961
طبق برنامه
ایران ایرتور
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:20
IRC3773
طبق برنامه
آسمان
کرمان
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:10
IRM1050
طبق برنامه
ماهان
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:00
IRM4530
طبق برنامه
ماهان
تبریز
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:00
TBZ5201
طبق برنامه
آتا
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:00
TBZ5285
طبق برنامه
آتا
گرگان
۶ بهمن ۱۳۹۵
07:00
KIS7544
طبق برنامه
کیش ایر
شیراز
۶ بهمن ۱۳۹۵
06:50
IRC3771
طبق برنامه
آسمان
اصفهان
۶ بهمن ۱۳۹۵
06:45
IRM4532
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
06:45
IRM1038
طبق برنامه
ماهان
مشهد
۶ بهمن ۱۳۹۵
06:30
TBN6251
طبق برنامه
تابان
ساری
۶ بهمن ۱۳۹۵
06:20
IRM1026
طبق برنامه
ماهان
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:00
IRB997
طبق برنامه
ایران ایرتور
آبادان
۵ بهمن ۱۳۹۵
19:00
IRB915
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
18:30
IRB963
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
16:00
IRB969
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
15:40
IRB965
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
10:30
IRB967
طبق برنامه
ایران ایرتور
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
10:05
IRB8061
طبق برنامه
ایران ایرتور
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
۴ بهمن ۱۳۹۵
22:05
IRC9010
نشست
آسمان
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
12:45
IRA465
طبق برنامه
ایران ایر
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
18:20
ATR1906
طبق برنامه
اترک
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
۵ بهمن ۱۳۹۵
16:30
IRC9011
طبق برنامه
آسمان
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
17:30
IZG4014
طبق برنامه
زاگرس
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
۴ بهمن ۱۳۹۵
21:30
MRJ9090
نشست
معراج
قشم
۵ بهمن ۱۳۹۵
17:00
TBN6228
طبق برنامه
تابان
بوشهر
۵ بهمن ۱۳۹۵
12:45
TBN6302
تاخیر
تابان
زاهدان
۵ بهمن ۱۳۹۵
07:45
TBN6332
تاخیر
تابان
مشهد
۴ بهمن ۱۳۹۵
16:15
IZG4044
نشست
زاگرس
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
17:45
IZG4044
طبق برنامه
زاگرس
سنندج
۵ بهمن ۱۳۹۵
15:45
IRC839
طبق برنامه
آسمان
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
14:00
IZG4048
طبق برنامه
زاگرس
مشهد
۴ بهمن ۱۳۹۵
18:10
TBN6328
نشست
تابان
قشم
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:30
IZG4034
طبق برنامه
زاگرس
بندرعباس
۵ بهمن ۱۳۹۵
12:40
IRG2579
طبق برنامه
نفت
شیراز
۵ بهمن ۱۳۹۵
07:45
KIS7558
نشست
کیش ایر
دزفول
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:30
IRG2611
طبق برنامه
نفت
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
07:15
IRG2605
نشست
نفت
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
16:00
TBN6248
طبق برنامه
تابان
شیراز
۴ بهمن ۱۳۹۵
07:45
KIS7558
نشست
کیش ایر
چابهار
۵ بهمن ۱۳۹۵
18:50
KIS7516
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1036
طبق برنامه
ماهان
آبادان
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA264
طبق برنامه
ایران ایر
تبریز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5249
طبق برنامه
آتا
بوشهر
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4062
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IZG4010
طبق برنامه
زاگرس
شیراز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
QSM1237
طبق برنامه
قشم ایر
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRA351
طبق برنامه
ایران ایر
قشم
۵ بهمن ۱۳۹۵
13:25
TBZ5296
طبق برنامه
آتا
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
TBZ5214
طبق برنامه
آتا
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
QSM1203
طبق برنامه
قشم ایر
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1099
طبق برنامه
ماهان
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:10
IRB8057
طبق برنامه
ایران ایرتور
زاهدان
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRC3931
طبق برنامه
آسمان
گرگان
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:50
irc633
طبق برنامه
آسمان
زاهدان
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM4540
طبق برنامه
ماهان
سیرجان
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:50
IRM1062
طبق برنامه
ماهان
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:45
MRJ2821
طبق برنامه
معراج
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IZG4099
طبق برنامه
زاگرس
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:45
KIS7080
طبق برنامه
کیش ایر
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:45
IRC833
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:55
IRM1086
طبق برنامه
ماهان
اصفهان
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:35
QSM1283
طبق برنامه
قشم ایر
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:05
IRG2637
طبق برنامه
نفت
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:25
QSM1251
طبق برنامه
قشم ایر
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:15
IRC603
طبق برنامه
آسمان
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
23:15
IRB8071
طبق برنامه
ایران ایرتور
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:55
CPN019
طبق برنامه
کاسپین
اصفهان
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:55
IRA239
طبق برنامه
ایران ایر
شیراز
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:50
CPN049
طبق برنامه
کاسپین
بوشهر
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:50
IRA318
طبق برنامه
ایران ایر
یزد
۵ بهمن ۱۳۹۵
18:50
IRG2609
طبق برنامه
نفت
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:50
IRG2617
طبق برنامه
نفت
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
17:50
IRG2613
طبق برنامه
نفت
دزفول
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:50
CPN035
طبق برنامه
کاسپین
بندرعباس
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:45
IZG4022
طبق برنامه
زاگرس
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:45
KIS7030
طبق برنامه
کیش ایر
تبریز
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:45
CPN6931
طبق برنامه
کاسپین
کرمان
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRM1052
طبق برنامه
ماهان
یزد
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:40
IRC863
طبق برنامه
آسمان
کرمانشاه
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:30
IRA288
طبق برنامه
ایران ایر
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:30
KIS7452
طبق برنامه
کیش ایر
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:10
CPN041
طبق برنامه
کاسپین
مشهد
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:15
IZG4056
طبق برنامه
زاگرس
رفسنجان
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:05
IRM4590
طبق برنامه
ماهان
كيش
۵ بهمن ۱۳۹۵
22:00
IZG4070
طبق برنامه
زاگرس
چابهار
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:55
IRC3921
طبق برنامه
آسمان
آبادان
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IZG4028
طبق برنامه
زاگرس
گرگان
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:50
IRC635
طبق برنامه
آسمان
شیراز
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:45
MRJ2841
طبق برنامه
معراج
بندرعباس
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:45
IRB913
طبق برنامه
ایران ایرتور
اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:35
IRG2615
طبق برنامه
نفت
ارومیه
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:30
TBZ5278
طبق برنامه
آتا
عسلویه
۵ بهمن ۱۳۹۵
21:25
IRC823
طبق برنامه
آسمان
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1036
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA269
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA310
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4010
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5296
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5264
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC603
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1237
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC635
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4540
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سیرجان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC627
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2821
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7080
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1086
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:40 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2599
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1283
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8057
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA315
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1203
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:15 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2611
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7028
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN019
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5247
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN035
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA318
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN049
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA459
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4022
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC833
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1052
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC863
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8075
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:20 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1217
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4056
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8013
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7088
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7084
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4070
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC823
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3787
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5278
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4028
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN047
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA263
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:40 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN041
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:35 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2615
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:25 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1078
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4026
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ماهشهر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4064
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:50 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5239
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB913
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:35 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6223
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4012
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5282
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB987
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1243
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC625
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:15 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2830
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6276
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رشت
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2591
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ماهشهر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2507
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 20:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5238
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6325
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:40 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5224
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:40 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1251
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رشت
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:35 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC845
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4018
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7452
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5207
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:30 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN017
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:25 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2609
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:20 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5214
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7424
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:15 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4592
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سبزوار
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3701
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2803
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4046
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:40 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN033
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1042
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4032
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:20 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1221
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:10 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6296
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:05 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC831
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:00 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1030
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5241
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7020
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:55 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: irc633
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4573
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN6931
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1019
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7450
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1034
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:40 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2613
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سنندج
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:40 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1292
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد/بیرجند
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA213
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:20 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1054
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:20 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN015
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3785
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7052
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:10 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA276
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:10 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6264
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:10 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC851
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7468
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN6915
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3843
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1249
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:30 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3751
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB947
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7024
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7054
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2637
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: خرم‌آباد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6218
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4074
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2583
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رامسر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC827
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4050
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA427
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8097
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گچساران
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:35 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4521
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:30 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2828
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5205
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4002
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5230
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5222
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اردبیل
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5228
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4030
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:45 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1276
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس/چابهار
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA385
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: خارک
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:35 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4551
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:35 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC841
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5253
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7517
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:15 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2819
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:10 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA297
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اردبیل
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:05 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA494
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:00 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN045
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رامسر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2585
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بهرگان/اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:00 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2519
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA233
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN023
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC631
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4040
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: خوی
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:45 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1278
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بم
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4576
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1088
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سنندج
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC839
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:10 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1245
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:05 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN027
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5212
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4092
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز/لاوان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:55 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2517
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:50 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2617
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ایلام
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC843
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز/بندرلنگه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA235
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4094
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7068
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:30 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2621
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: خرم‌آباد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:25 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1001
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4020
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یاسوج
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3705
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:05 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6246
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1094
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3781
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC821
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 11:10 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5203
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1017
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:40 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1213
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بجنورد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:35 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4568
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رشت
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:30 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2589
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7496
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:20 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5288
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بیرجند
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB935
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:05 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA465
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:05 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA406
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4058
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7404
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB963
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:35 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN039
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:30 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1241
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:30 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC601
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:30 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC865
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:20 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1272
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:05 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1223
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 09:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5245
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:55 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3725
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4024
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4076
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6257
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4042
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6221
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:30 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4587
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8011
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4016
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:25 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN021
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:20 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7484
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:10 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC621
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:10 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1281
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6253
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 08:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5243
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA282
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6230
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4090
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB961
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:20 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3773
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:10 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1050
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4530
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5201
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5285
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:00 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7544
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3771
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4532
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:45 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1038
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:30 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6251
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ساری
 • تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 06:20 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1026
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:00 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB997
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 19:00 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB915
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB963
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB969
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:40 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB965
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB967
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 10:05 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8061
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:05 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC9010
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA465
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:20 ()
 • هواپیمایی: اترک
  پرواز: ATR1906
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:30 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC9011
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4014
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ9090
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6228
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6302
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6332
 • وضعیت: تاخیر
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4044
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4044
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سنندج
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 15:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC839
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 14:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4048
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:10 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6328
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:30 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4034
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 12:40 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2579
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7558
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2611
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:15 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2605
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 16:00 ()
 • هواپیمایی: تابان
  پرواز: TBN6248
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 07:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7558
 • وضعیت: نشست
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:50 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7516
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1036
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA264
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5249
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4010
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1237
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA351
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: قشم
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 13:25 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5296
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5214
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1203
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:10 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8057
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3931
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: irc633
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: زاهدان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4540
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: سیرجان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:50 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1062
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2821
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4099
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7080
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:45 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC833
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:55 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1086
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:35 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1283
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:05 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2637
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:25 ()
 • هواپیمایی: قشم ایر
  پرواز: QSM1251
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:15 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC603
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 23:15 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB8071
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN019
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اصفهان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:55 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA239
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN049
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بوشهر
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA318
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 18:50 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2609
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2617
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 17:50 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2613
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: دزفول
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:50 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN035
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4022
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7030
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: تبریز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:45 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN6931
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM1052
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: یزد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:40 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC863
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: کرمانشاه
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:30 ()
 • هواپیمایی: ایران ایر
  پرواز: IRA288
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:30 ()
 • هواپیمایی: کیش ایر
  پرواز: KIS7452
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:10 ()
 • هواپیمایی: کاسپین
  پرواز: CPN041
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: مشهد
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:15 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4056
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: رفسنجان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:05 ()
 • هواپیمایی: ماهان
  پرواز: IRM4590
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: كيش
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 22:00 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4070
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: چابهار
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:55 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC3921
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: آبادان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: زاگرس
  پرواز: IZG4028
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: گرگان
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:50 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC635
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: شیراز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: معراج
  پرواز: MRJ2841
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: بندرعباس
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:45 ()
 • هواپیمایی: ایران ایرتور
  پرواز: IRB913
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: اهواز
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:35 ()
 • هواپیمایی: نفت
  پرواز: IRG2615
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: ارومیه
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:30 ()
 • هواپیمایی: آتا
  پرواز: TBZ5278
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات:
 • مبدا: عسلویه
 • تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : 21:25 ()
 • هواپیمایی: آسمان
  پرواز: IRC823
 • وضعیت: طبق برنامه
 • توضیحات: